Witamy na stronie projektu Botanicy dla Krakowian

Edukacyjny projekt Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN stworzony dla Krakowian, który upowszechnia wiedzę botaniczną, dorobek botaników oraz znaczenie kolekcji botanicznych.

O projekcie

Dowiedz się więcej o naszych celach

Botanicy dla Krakowian to dwuletni projekt edukacyjny skierowany do wszystkich mieszkańców Krakowa. Projekt przez realizację serii wydarzeń edukacyjnych przybliży mieszkańcom zagadnienia z zakresu botaniki.

Założenia

Ubiegłoroczne obchody Roku Botaniki w Polsce oraz przypadająca w jesieni 2023 roku 70. rocznica powstania Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk stały się inspiracją do działań mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie botaniki oraz wagi zagadnień podejmowanych w ramach tej dziedziny nauki. Jest to szczególnie istotne w warunkach zachodzących na naszych oczach dynamicznych przemian w szacie roślinnej, wywołanych między innymi działalnością człowieka i zmianami klimatycznymi. Prowadzenie obserwacji nad lokalnymi zmianami bioróżnorodności można z powodzeniem powierzyć odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym amatorom.

Cele

Projekt ma na celu rozbudzenie zainteresowania botaniką. Seria wydarzeń edukacyjnych posłuży pogłębieniu wiedzy botanicznej i zapoznaniu mieszkańców Krakowa z dorobkiem wybitnych krakowskich botaników. Istotnym celem projektu jest propagowanie wiedzy o powstawaniu i znaczeniu kolekcji botanicznych oraz uświadomienie, że kolekcje botaniczne stanowią dobro narodowe. Wszystko to ma służyć integracji krakowskiego środowiska botaników-amatorów, wymianie doświadczeń i doskonaleniu warsztatu pod okiem osób profesjonalnie zajmujących się botaniką oraz podniesienie w społeczeństwie świadomości znaczenia bioróżnorodności i jej ochrony.

Edukacja

Działania podjęte w ramach projektu mają służyć zrozumieniu wartości jaką stanowi rodzima przyroda, uświadomić potrzebę jej ochrony i zachowania dla następnych pokoleń. Pozwolą zrozumieć potrzebę gromadzenia dokumentacji naukowej w postaci kolekcji przyrodniczych, zwłaszcza botanicznych. Zajęcia mają zachęcić uczestników do samodzielnego poznawania przyrody, spędzania wolnego czasu na łonie natury i ekologicznego stylu życia.

Przebieg projektu

Cele projektu będą realizowane w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami poprzez cykl wykładów, wycieczek terenowych i warsztatów stacjonarnych, a także poprzez organizację wystawy prezentującej zbiory Instytutu Botaniki PAN. Zajęcia prowadzone będą przez prelegentów związanych profesjonalnie z botaniką, rekrutujących się spośród pracowników naukowych Instytutu, a warsztaty przez osoby zajmujące się na co dzień obsługą poszczególnych kolekcji. Szeroki zasięg oddziaływania umożliwią działania podjęte w mediach społecznościowych.

Wydarzenia

Zobacz co zaplanowaliśmy

W ramach projektu zostały zaplanowane 4 rodzaje wydarzeń. Bedą to wykłady edukacyjne, warsztaty dla dzieci, spacery botaniczne oraz plenerowa wystawa edukacyjna wystawiona w kilku punktach na mapie Krakowa.

Nadchodzące wydarzenia

Wracamy z wydarzeniami na wiosnę!

Na następne wydarzenia w projekcie zapraszamy na wiosnę :)

Aktualności

Najnowsze informacje o projekcie

Botanicy dla Krakowian

Niezwykłe ryciny alg w kolekcji Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

Jeżeli bogactwo podzwrotnikowej roślinności wprowadza w zdumienie podróżnika, to niknie ono jednak w porównaniu z owym, prawdziwie niewyczerpanym szeregiem form roślinnych, które tworzą różnobarwny kobierzec wyścielający dno morskie”. Tymi słowami rozpoczyna się opracowanie „Rzut oka na rodzinę listownic…” pióra Józefa Rostafińskiego (1850–1928) – wybitnego botanika o wszechstronnym umyśle, pioniera w wielu dziedzinach, który 12 lat spędził na badaniu glonów... Czytaj dalej...

Botanicy dla Krakowian

Kotewka orzech wodny – wyjątkowa roślina flory Polski

Kotewka orzech wodny (Trapa natans L.), rodzimy dla flory Polski gatunek, jest bardzo interesującą rośliną wodną, wyjątkową pod wieloma względami. Środowiskiem życia tego ciepłolubnego, jednorocznego gatunku są płytkie, eutroficzne zbiorniki wodne o głębokości do 1,5 m, w których dno jest muliste lub gliniasto-ilaste. Często zasiedla też starorzecza oraz stawy hodowlane.... Czytaj dalej...

Botanicy dla Krakowian

Wśród pól i miedz – dieta chomika europejskiego

Na terenie Krakowa i w jego okolicach możemy spotkać pięknego dużego gryzonia związanego z tradycyjnym krajobrazem rolniczym. Jest to chomik europejski Cricetus cricetus L. o kontrastowo ubarwionym futerku, znany ze swej waleczności i tworzenia podziemnych spiżarni... Czytaj dalej...

Finansowanie

Projekt Botanicy dla Krakowian został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki – popularyzacja nauki i promocja sportu.

Całkowita wartość projektu: 269 823 zł / Kwota dofinansowania: 234 261 zł

Finansowanie projektu

Kontakt

Więcej informacji o wydarzeniach oraz najnowsze aktualności znajdziesz na naszym Facebooku

Projekt tworzony przez pracowników

Narodowej Kolekcji Bioróżnorodności
Instytut Botaniki im. W. Szafera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Napisz do nas

nkb@botany.pl