Witamy na stronie projektu Botanicy dla Krakowian

Edukacyjny projekt Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN stworzony dla Krakowian, który upowszechnia wiedzę botaniczną, dorobek botaników oraz znaczenie kolekcji botanicznych.

O projekcie

Dowiedz się więcej o naszych celach

Botanicy dla Krakowian to dwuletni projekt edukacyjny skierowany do wszystkich mieszkańców Krakowa. Projekt przez realizację serii wydarzeń edukacyjnych przybliży mieszkańcom zagadnienia z zakresu botaniki.

Założenia

Ubiegłoroczne obchody Roku Botaniki w Polsce oraz przypadająca w jesieni 2023 roku 70. rocznica powstania Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk stały się inspiracją do działań mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie botaniki oraz wagi zagadnień podejmowanych w ramach tej dziedziny nauki. Jest to szczególnie istotne w warunkach zachodzących na naszych oczach dynamicznych przemian w szacie roślinnej, wywołanych między innymi działalnością człowieka i zmianami klimatycznymi. Prowadzenie obserwacji nad lokalnymi zmianami bioróżnorodności można z powodzeniem powierzyć odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym amatorom.

Cele

Projekt ma na celu rozbudzenie zainteresowania botaniką. Seria wydarzeń edukacyjnych posłuży pogłębieniu wiedzy botanicznej i zapoznaniu mieszkańców Krakowa z dorobkiem wybitnych krakowskich botaników. Istotnym celem projektu jest propagowanie wiedzy o powstawaniu i znaczeniu kolekcji botanicznych oraz uświadomienie, że kolekcje botaniczne stanowią dobro narodowe. Wszystko to ma służyć integracji krakowskiego środowiska botaników-amatorów, wymianie doświadczeń i doskonaleniu warsztatu pod okiem osób profesjonalnie zajmujących się botaniką oraz podniesienie w społeczeństwie świadomości znaczenia bioróżnorodności i jej ochrony.

Edukacja

Działania podjęte w ramach projektu mają służyć zrozumieniu wartości jaką stanowi rodzima przyroda, uświadomić potrzebę jej ochrony i zachowania dla następnych pokoleń. Pozwolą zrozumieć potrzebę gromadzenia dokumentacji naukowej w postaci kolekcji przyrodniczych, zwłaszcza botanicznych. Zajęcia mają zachęcić uczestników do samodzielnego poznawania przyrody, spędzania wolnego czasu na łonie natury i ekologicznego stylu życia.

Przebieg projektu

Cele projektu będą realizowane w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami poprzez cykl wykładów, wycieczek terenowych i warsztatów stacjonarnych, a także poprzez organizację wystawy prezentującej zbiory Instytutu Botaniki PAN. Zajęcia prowadzone będą przez prelegentów związanych profesjonalnie z botaniką, rekrutujących się spośród pracowników naukowych Instytutu, a warsztaty przez osoby zajmujące się na co dzień obsługą poszczególnych kolekcji. Szeroki zasięg oddziaływania umożliwią działania podjęte w mediach społecznościowych.

Wydarzenia

Zobacz co zaplanowaliśmy

W ramach projektu zostały zaplanowane 4 rodzaje wydarzeń. Bedą to wykłady edukacyjne, warsztaty dla dzieci, spacery botaniczne oraz plenerowa wystawa edukacyjna wystawiona w kilku punktach na mapie Krakowa.

Nadchodzące wydarzenia

Plenerowa wystawa edukacyjna "Botanicy i kolekcje"

Z przyjemnością informujemy, że na Plantach Krakowskich przy Barbakanie można zobaczyć edukacyjną wystawę plenerową "Botanicy i kolekcje", która została zrealizowana w ramach projektu "Botanicy dla Krakowian". Wystawa została stworzona we współpracy z kustoszami zielników Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN i prezentuje zbiory Narodowej Kolekcji Bioróżnorodności oraz sylwetki wybitnych botaników. Wystawa będzie prezentowana w tym miejscu do 26 września. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia i podzielenia się z nami swoimi wrażeniami!

  • 06 września 2023 - 26 wrzesnia 2023
  • Planty Krakowskie, przy Barbakanie

Wykład: Paleobotanika – co to jest i czemu to służy?

Tematem wykładu będzie paleobotanika, dziedzina paleontologii zajmująca się badaniem organizmów zaliczanych do roślin, które żyły w minionych epokach geologicznych. W czasie wykładu poznamy rożne typy skamieniałości roślin, metody ich badań, a wreszcie odpowiemy sobie na pytanie czy praca paleobotaników ma jakieś praktyczne znaczenie dla społeczeństwa. Słuchacze wykładu będą mogli usłyszeć odpowiedzi m.in. na pytania jaka była roślinność Polski kilkadziesiąt milionów lat temu i czy rośliny z przeszłości mają jakieś znaczenie dla gospodarki naszego kraju. Wykład poprowadzi dr hab. Grzegorz Worobiec, paleobotanik, znawca flor trzeciorzędowych. Obowiązują zapisy!

  • 19 września 2023, Wtorek
  • 17:00 - 18:00
  • Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Sala Niebieska

Wykład: Od okazu do krajobrazu – co wiemy o przemianach roślinności w mezozoiku Polski?

Wykład poprowadzi dr Jadwiga Ziaja. Podczas wykładu odpowiemy m.in. na pytanie skąd możemy się dowiedzieć, czy w czasach dinozaurów roślinność na obecnym terytorium Polski przypominała dzisiejszą? Więcej informacji oraz zapisy już wkrótce!

  • 24 października 2023, Wtorek
  • 17:00 - 18:00
  • Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Sala Niebieska

Aktualności

Najnowsze informacje o projekcie

Botanicy dla Krakowian

Zaproszenie na wystawę plenerową "Botanicy i kolekcje"

Z przyjemnością informujemy, że na Plantach Krakowskich przy Barbakanie można zobaczyć edukacyjną wystawę plenerową "Botanicy i kolekcje", która została zrealizowana w ramach naszego projektu.Wystawa została stworzona we współpracy z kustoszami zielników Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN i prezentuje... Czytaj dalej...

Botanicy dla Krakowian

Zapraszamy na spacer botaniczny: Wokół Tyńca, poznaj szatę roślinną Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego!

24 czerwca zapraszamy Państwa na spacer botaniczny wokół Tyńca. Razem poznamy miejską roślinność z doświadczonym botanikiem i zrozumiemy z czego wynika niezwykłe bogactwo szaty roślinnej Krakowa niespotykane w żadnym innym z polskich miast. Podczas spaceru naszą uwagę skupimy na przedstawicielach flory naczyniowej (paprotniki i rośliny kwiatowe) oraz typowych zbiorowiskach roślinnych spotykanych w tej części Krakowa. Czytaj dalej...

Finansowanie

Projekt Botanicy dla Krakowian został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki – popularyzacja nauki i promocja sportu.

Całkowita wartość projektu: 269 823 zł / Kwota dofinansowania: 234 261 zł

Finansowanie projektu

Kontakt

Więcej informacji o wydarzeniach oraz najnowsze aktualności znajdziesz na naszym Facebooku

Projekt tworzony przez pracowników

Narodowej Kolekcji Bioróżnorodności
Instytut Botaniki im. W. Szafera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Napisz do nas

nkb@botany.pl