Instytut

Struktura

Dyrekcja

Dyrektor: prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Agnieszka Wacnik

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych: mgr Bogumiła Kurzydło

Główna księgowa: mgr Urszula Karaś

 

Biuro Planowania Badań i Organizacji

Kierownik: mgr Agnieszka Urbaniak

Pracownicy: mgr Irena Mrzygłód, mgr Katarzyna Kozielec

 

Pion Naukowy

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Agnieszka Wacnik

I. Grupa Biogeografii Molekularnej i Systematyki

Kierownik: dr hab. Elżbieta Cieślak

Pracownicy naukowi: dr hab. Elżbieta Cieślak, dr Agnieszka Domka, mgr Katarzyna Izworska, dr Paulina Janik, dr Adriana Kaczmarczyk, dr hab. Beata Paszko, dr hab. Anna Ronikier, dr hab. Michał Ronikier, dr Marta Saługa, dr hab. Magdalena Szczepaniak, dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda, dr Tomasz Suchan, dr Monika Woźniak-Chodacka

Pracownicy techniczni: mgr inż. Jan Biel, dr Wojciech Paul, mgr inż. Monika Zankowicz

II. Grupa Ewolucji i Interakcji Organizmalnych

Kierownik: dr hab. Marcin Piątek

Pracownicy naukowi: mgr Paweł Czachura, dr Valerii Darmostuk, dr hab. Adam Flakus, dr hab. Beata Krzewicka, dr Joanna Lenarczyk, dr inż. Edyta Mazur, dr hab. Marcin Piątek, dr Pamela Rodriguez-Flakus, mgr Monika Stryjak-Bogacka, prof. dr hab. Lucyna Śliwa, dr Karina Wilk

Pracownicy techniczni: dr Natalia Matura, mgr Barbara Skoczek, mgr Wiktoria Kędzior

III. Grupa Ekologii Funkcjonalnej i Ewolucyjnej

Kierownik: dr hab. Magdalena Żywiec

Pracownicy naukowi: dr Michał Adamski, dr Marta Hornyák, dr hab. Paweł Kapusta, prof. dr hab. Zbigniew Miszalski, dr hab. Jolanta Piątek, dr inż. Łukasz Piechnik, mgr Barbara Seget, dr Magdalena Solarska, dr Małgorzata Stanek, dr hab. Anna Stefanowicz, dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, dr Błażej Ślązak, dr hab. Magdalena Żywiec

Pracownicy techniczni: dr Urszula Korzeniak, mgr Łukasz Wilk

IV. Grupa Paleobotaniki i Paleośrodowiska

Kierownik: dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo

Pracownicy naukowi: dr hab. Maria Barbacka-Bóka, mgr Magda Kapcia, dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo, prof. dr hab. Dorota Nalepka, dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, dr hab. Agnieszka Wacnik, dr hab. Elżbieta Worobiec, dr hab. Grzegorz Worobiec

Pracownicy badawczo-techniczni: dr Katarzyna Cywa, mgr Marta Korczyńska

Pracownicy techniczni: Barbara Kurdziel, mgr inż. Sylwia Skoczylas-Śniaz, mgr Krzysztof Stachowicz

 

Pion Dokumentacji i Upowszechniania Wyników Badań

Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN (Zielnik KRAM)

Kustosz naczelny: prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Sekcja naukowa: prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof. dr Petro Tsarenko, prof. dr hab. Konrad Wołowski

Pracownicy techniczni: dr Wacław Bartoszek, Katarzyna Biłyk, Dorota Hollitzer-Zielińska, dr Maria Janicka, Beata Nęcka, dr Agnieszka Nikel, mgr Paulina Sulima-Samujłło, dr Jadwiga Ziaja

Współpracownicy: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra, prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Biblioteka

Kierownik: mgr Barbara Znamierowska

Pracownicy: mgr Marzena Micek, mgr Lidia Nowak-Chlebicka

Wydawnictwa

Kierownik: mgr Jacek Wieser

Pracownicy: mgr inż. Agnieszka Sojka, mgr Marian Wysocki

Współpracownicy: prof. dr hab. Ludwik Frey, dr Jan Wójcicki

Archiwum

Pracownicy: Renata Czerska

 

Pion Infrastruktury Laboratoryjnej

Laboratorium Genomiki Środowiskowej i Muzealnej

Kierownik: dr hab. Michał Ronikier

Pracownicy: dr Barbara Pawełek

Laboratorium Mikrobiologii Środowiskowej i Eksperymentalnej

Kierownik: dr hab. Jolanta Piątek

Pracownicy: mgr inż. Bartosz Kulig

Laboratorium Ekochemii i Inżynierii Środowiska

Kierownik: dr Małgorzata Stanek

Pracownicy: mgr inż. Angelika Banaś, Cecylia Barańska

Pracownia Paleobotaniczna

Opiekun: dr Katarzyna Cywa

 

Pion Administracji

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych: mgr Bogumiła Kurzydło

Dział Administracyjny i Zamówień Publicznych

Pracownicy: Ewa Burdek, Renata Czerska, Roman Dudzic, mgr Danuta Janik, mgr Bogumiła Kurzydło

Pracownicy pomocniczy: Agnieszka Gruca, Krzysztof Gruca, Stanisław Nęcka, Wiesława Wawrzyńczyk, Anna Złotnik

Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji

Pracownicy: mgr Agnieszka Węgiel

Dział IT

Pracownicy: Robert Dara

 

Pion Finansów

Dział Księgowości i Płac

Główna księgowa: mgr Urszula Karaś

Pracownicy: mgr Katarzyna Białecka, mgr Ewelina Seweryn